ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
 
İŞ HUKUKU
 
AİLE HUKUKU
 
GAYRİMENKUL  HUKUKU
Ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, şirketlere hukuki danışmanlık, ticaret şirketlerinin türleri, ortakların sorumlulukları ve borçları, şirket birleşme bölünme ve tür değiştirmeleri, anonim ve limited şirketlerin kuruluşundaki ana sözleşmenin düzenlenmesinden şirketlerin tasfiyesine kadar olan sürecin tamamına ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi konularında profesyonel olarak hukuki destek sağlamaktayız.
İş hukukunun özellikleri, uluslararası iş hukuku, iş sözleşmesinin şartları, türleri, geçerlilik koşulları, geçersizliği ve iş sözleşmesinden doğan işçi ve işverenin borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde tarafların hak ve borçları, iş güvencesi, işin işveren tarafından düzenlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin dava ve hukuki yardım taleplerinizde işçi ve işverene hukuki destekte bulunmaktayız. 
Nişanlılık, nişanlılığın sona ermesi, evlilik sözleşmesi yapılması, evliliğin geçersizliği ve sona ermesi, boşanma, ayrılık, boşanmanın mali sonuçları, maddi-manevi tazminat, nafaka, mal rejimlerine ilişkin talepler, soybağının kurulması, evlat edinme, velayet, vesayet konularına ilişkin dava ve hukuki yardım talepleriniz hakkında hukuki destekte bulunmaktayız.
Ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, ipotek tesisi ve terkini, kamulaştırma, elatmanın önlenmesi, tapu iptali ve tescili ile tahliye davalarında hukuki sürecin tamamı profesyonel olarak tarafımızca yürütülmektedir.
 
TÜKETİCİ HUKUKU
Tüketici işlemlerinden, tüketici kredileri ve tüketici kefaletinden, konut finansmanı sözleşmelerinden, bağlı kredilerden, ön ödemeli konut satışlarından, mesafeli satış sözleşmelerinden, devre mülk sözleşmelerinden, paket tur sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerde görülen her türlü hukuki sorun için tarafımızca hukuki destek verilmektedir.
 
 
İNŞAAT HUKUKU
İnşaat ve imar hukukundan doğan uyuşmazlıklar, inşaat ve yapı denetim sözleşmesi hazırlanması, yüklenici ve iş sahibinin borçlarından doğan uyuşmazlıklar, eser sözleşmeleri ve taşeron sözleşmerinden doğan uyuşmazlıklar, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bunlardan doğan uyuşmazlıklar hakkında profesyonel hukuki destek vermekteyiz.
 
İCRA ve İFLAS 
HUKUKU
Şikayet, Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi, Kambiyo Senetlerine Özgü Takip, Kiralanın Taşınmazların Tahliyesi, İlamlı İcra, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İhtiyati Haciz, İflas konularında ve İhalenin Feshi, İtirazın İptali Davası, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları ile İtirazın Kaldırılması hususlarında hukuki destek sağlamaktayız.
MİRAS HUKUKU
 
Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnamenin iptali, tenkis davaları, mirastan feragat sözleşmeleri ve mirasın reddi ile ilgili işlemler, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, muris muvazaasından kaynaklanan davalar hakkında hukuki destek vermekteyiz.
 
TAZMİNAT HUKUKU
Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava türüdür. Hukuk büromuzda tazminat davalarınız için hukuki destek sağlamaktayız.
 

CANİK
HUKUK BÜROSU

2016 © Canik Hukuk Bürosu - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.