T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-1906 K. 2018/112 T. 7.2.2018

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankası - E.T. 20.04.2018 - Avukat Sevde CANİK)

 
"Dava (...) evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma istemine ilişkindir. Somut olayda davacı karşı davalı erkeğin başka bir kadınla ilişki kurmak, bu kişiyi yakın çevresine "yengeniz" diyerek tanıtıp, sosyal ortamlarda birlikte bulunmak suretiyle açık şekilde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Davacı karşı davalı erkeğe atfedilen bu kusur belirlemesi Özel Daire ve mahkeme arasında çekişme konusu olmamakla birlikte davacı karşı davalı erkeğin annesi olan ve tanık olarak dinlenen şahsın beyanına göre davalı karşı davacı kadının da eşine " zürriyetsiz, dürzü, gavat" şeklinde hakaret ettiği anlaşılmıştır. Ancak hemen belirtilmelidir ki, olaya özgü sebeplerle davalı karşı davacı kadının evlilik birliği içinde aleni bir şekilde sadakatsiz bir yaşam süren eşine bu şekilde söylemiş olduğu hakaret sözcüklerinin tepki ile söylenmiş olduğu kabul edilmelidir. Tepki ile söylenen sözler sebebiyle kadını az da olsa kusurlu saymak mümkün değildir. (...)"

Yargıtay'ın vermiş olduğu yukarıdaki karardan da görüleceği üzere; davacı erkek, başka bir kadınla ilişki ile aleni olarak sadakatsiz bir yaşam sürmektedir. Bu durum davacı ve davalının yakın çevresi tarafından da bilinmekte hatta erkek tarafından sosyal medya hesaplarında sadakatsiz yaşam sürdüğü kişi ile fotoğrafları bulunmaktadır. Öte yandan davacı tanıkları özellikle davacının annesi yani kadının kayınvalidesi, gelinin de oğluna devamlı olarak hakaret ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda yerel mahkeme kadına da kusur atfetmiştir. Ancak böyle bir durumda kadının içinde bulunduğu durumdan ötürü, evlilik birlikleri içerisindeyken aleni olarak sadakatsiz yaşam süren eşine tepki olarak hakaret ettiğini kabul etmiş ve kadına hiçbir şekilde kusur atfedilemeyeceğini içtihat etmiştir. 

Boşanma davalarınızda profesyonel hukuki yardım almanız hayati önem taşır. Davanız sizin istediğiniz şekilde sonuçlanmış dahi olsa, yargılama aşamasında unutulan bir husus sebebi ile yıllar sonra karşı tarafınızın aleyhinize açacağı bir dava ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle boşanma davaları; ister anlaşmalı boşanma olsun ister çekişmeli boşanma olsun daima aile hukukunda uzman bir avukat ile takip edilmesi gereken davalardandır. Aksi halde atlanacak bir husus, yanlış söylenecek bir kelime sonrasında telafi edilemez bir hal alabilir.

Hazırlayan: Avukat Sevde CANİK


 

 
Kadının Kendisini Aldatan Kocasına Tepki Olarak Hakaret Etmesi Halinde Kendisine Boşanmada Kusur Yüklenir Mi ?
NAFAKA HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER 

 
Son günlerde kamuoyunda sıkça nafaka ile ilgili haberler ve nafaka ödemeleri ile ilgili yaşanan çarpıcı olaylara denk geliyoruz. Peki duyduklarımızın hepsi doğru mu? Gerçekten de eşler çok kısa bir süre evli kalsalar da özellikle erkek kadına boşandıktan sonra ömür boyu nafaka ödemek zorunda mı? Bu yazımızda maddeler halinde boşanma sonrasında eşlerden birinin diğerine ödemekle yükümlendirilebildiği yoksulluk nafakası ile ilgili bilgiler paylaşacağız. Yoksulluk nafakası TMK m. 175'te düzenlenmiştir. Maddeye göre ; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Şimdi bu maddeyi çeşitli unsurları ile inceleyelim.

*** Öncelikle yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için taraflardan birinin talepte bulunması gerekir. Yoksa hakim kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmetemyecektir.
*** Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekir. Burada kanun nafaka ödeyecek olan eşin kusur durumuna bakmamaktadır. Yani boşanmada kusuru olmayan taraf dahi nafaka ödemekle yükümlü kılınabilir. "Boşanmaya sebep olacak hiçbir şey yapmadım ben, neden nafaka ödüyorum?" diyorsanız sebebi bu madde. Yalnız burada nafaka ödenen eşin de kusursuz olması gerektiğini unutmamak gerekir.
*** Nafaka isteyen eş yoksulluğa düşecek olmalıdır. 
*** Takdir edilecek nafaka, nafakayı ödeyecek eşin mali gücü ile orantılı olmalıdır. Eğer nafaka ödemekle yükümlü kılınacak olan eşin hiç maddi durumu yok ise nafaka ödemekle yükümlendirilemez. 
*** Ve tabii nafakanın süresi... Evet nafaka kural olarak süresiz olarak yani ömür boyu verilir. Kural bu olmakla beraber elbette bazı hallerde ömür boyu sürmeyecek ve nafaka yükümlülüğünüzden kurtulabileceksiniz. Bu konu tamamen teknik bilgi gerektiren bir konu olup, artık nafaka ödememeniz gerektiğini düşünüyorsanız lütfen bir avukata danışın ve aile hukukunda uzman bir avukattan profesyonel hukuki yardım alın.

Hazırlayan  : Avukat Sevde CANİK

 

CANİK
HUKUK BÜROSU

2016 © Canik Hukuk Bürosu - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.